Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Friday, December 4, 2009

Aktiviti 12 : Pemurnian

Matlamat

Meningkatkan penglibatan dan penguasaan pelajar terhadap subjek Kemahiran Hidup/ Bahasa Melayu dan ICT dengan penggunaan Kaedah Demonstrasi, Kad Imbasan dan Perisian Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran(P&P) bagi pelajar masalah pembelajaran.

Objektif
# Pelajar dapat menunjukkan objek melalui kad imbasan bergambar yang disoal oleh guru # Pelajar dapat menyebut nama objek yang ditunjukkan oleh guru melalui kad imbasan bergambar
# Pelajar dapat menyesuaikan kad imbasan bergambar dan perkataan yang sepadan # Pelajar dapat menyesuaikan kad imbasan bergambar dan fungsi gambar yang sepadan
# Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan oleh guru menggunakan komputer
# Mengenalpasti kesesuaian kaedah tunjuk cara (demonstrasi) dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kemahiran hidup.

Persoalan kajian
1) Bagaimanakah guru menguji tahap kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran dengan penggunaan kad imbasan dan perisian komputer?
2) Bagaimanakah guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang dapat meningkatkan penglibatan pelajar bermasalah pembelajaran?
3) Adakah melalui kaedah demonstrasi, penggunaan kad imbasan yang pelbagai dan perisian komputer dapat membantu pelajar bermasalah pembelajaran dalam penyampaikan kefahaman mereka terhadap isi pengajaran yang disampaikan?
4)Adakah kaedah tunjuk cara (demonstrasi) sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup?

0 comments: