Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Friday, November 20, 2009

Aktiviti 6 : Mini Kajian Tindakan - Kekuatan

Kekuatan tajuk mini kajian tindakan:

Kemahiran Hidup

Pengalaman individu

# Melibatkan penggunaan kemahiran tertentu bergantung kepada topik yang diajar oleh guru semasa proses P&P.
# Pelajar lebih mudah memahami topik kerana kebanyakan proses P&P dijalankan secara praktikal berbanding teori.
# Kebanyakan topik tidak mempunyai kesinambungan dengan topik-topik lain. Ini memudahkan guru untuk menjalankan proses P&P mengikut kesesuaian masa.
# Tidak hanya tertumpu kepada bidang akademik semata-mata kerana ianya turut merangkumi kemahiran-kemahiran yang tertentu yang dapat digunakan oleh pelajar.


Perbincangan dalam pasukan

# Merupakan satu subjek yang menarik kerana setiap topik memerlukan pengaplikasian kemahiran-kemahiran tertentu.
# Guru dapat mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar berkeperluan khas.

Pengalaman Pasukan Luar
# Kemahiran yang diajar di sekolah dapat digunakan oleh pelajar untuk meneruskan kehidupan pada masa hadapan.
# Guru dapat mendedahkan pelajar kepada kemahiran-kemahiran yang tidak pernah dilakukan oleh pelajar di rumah.

Literatur Review

0 comments: