Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Friday, November 20, 2009

Aktiviti 9 : Mini Kajian Tindakan - Matlamat, Objektif, Persoalan kajian

Matlamat

Meningkatkan insrtumen penilaian bagi menguji tahap kefahaman pelajar terhadap topik yang disampaikan oleh guru.

Pernyataan Masalah
#Bagaimanakah guru menguji tahap kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran selain dari penggunaan perkataan?
#Bagaimanakah guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang dapat meningkatkan penglibatan pelajar bermasalah pembelajaran?
#Adakah melalui kaedah demonstrasi, kad imbasan yang pelbagai dan perisian komputer dapat membantu pelajar bermasalah pembelajaran dalam penyampaikan kefahaman mereka terhadap isi pengajaran yang disampaikan?

Objektif
#Pelajar dapat menunjukkan objek melalui kad imbasan bergambar yang disoal oleh guru
#Pelajar dapat menyebut nama objek yang ditunjukkan oleh guru melalui kad imbasan bergambar
#Pelajar dapat menyesuaikan kad imbasan bergambar dan perkataan yang sepadan
#Pelajar dapat menyesuaikan kad imbasan bergambar dan fungsi gambar yang sepadan
#Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan oleh guru menggunakan komputer

0 comments: