Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Friday, November 20, 2009

Aktiviti 7 : Mini Kajian Tindakan - Kelemahan

Kelemahan tajuk mini kajian tindakan :

Kemahiran Hidup

Pengalaman / refleksi secara individu
# Kebanyakan pelajar tidak dapat mengenal objek atau peralatan yang diterangkan oleh guru.
# Pelajar sukar untuk mengecam peralatan berdasarkan perkataan yang guru tunjukkan atau sebutkan.
# Pelajar kurang berminat dengan proses P&P di dalam kelas kerana sukar untuk memahami topik yang di ajar oleh guru.


Pengalaman pasukan
# Kekangan masa bagi pelaksanaan pembelajaran secara praktikal.
# Pengetahuan dan kemahiran pelajar bermasalah pembelajaran dalam subjek kemahiran hidup terhad.
# Pelajar bermasalah pembelajaran kurang memberi perhatian dan cepat bosan bagi setiap sesi pengajaran.


Pengalaman Pasukan Luar
# Guru terikat dengan silibus yang perlu dihabiskan dalam masa yang terhad.
# Peralatan dan BBM yang tidak mencukupi di sekolah.
# Guru tidak kreatif dalam mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran.

Literature Review

0 comments: