Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Friday, November 20, 2009

Aktiviti 8 : Mini Kajian Tindakan - Cadangan

Cadangan

Kemahiran Hidup
Pengalaman / refleksi secara individu

Kaedah Demonstrasi, Kad Imbasan dan Perisian Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran(P&P) bagi pelajar masalah pembelajaran. Melalui kaedah yang dilaksanakan ianya mampu untuk mengatasi masalah pelajar dalam memahami subjek kemahiran hidup.Ini dapat dilaksanakan dengan:-

# Kaedah demonstrasi dapat memberi pendedahan kepada pelajar terhadap topik pembelajaran.
# Memudahkan pelajar untuk memahami sesuatu topik di mana guru menunjukkan bagaimana sesuatu kemahiran itu dapat dilakukan.
# Melalui penggunaan kad imbasan guru boleh memaparkan gambar-gambar yang berkaitan dengan topik serta perkataan agar membolehkan pelajar mengecam gambar dan perkataan yang sesuai.
# Melalui penggunaan perisian komputer pula guru boleh menunjukkan kepada pelajar untuk mengenal bahan atau peralatan yang ditunjukkan.
# Guru juga boleh menggunakan perisian komputer untuk mengajar teori untuk mengelakkan pelajar bosan.

Cadangan saya dalam usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kajian ialah dengan memberi pendedahan awal kepada pelajar bermasalah pembelajaran tentang penggunaan komputer. Ianya boleh dilakukan dengan membentuk satu subjek khusus tentang pengajaran komputer tanpa melibatkan subjek lain. Bagi penggunaan kad imbasan pula, guru perlu meyediakan kad imbasan yang pelbagai bentuk dan warna supaya pelajar tidak cepat bosan. Guru juga boleh mempelbagaikan teknik penyampaian agar pelajar tidak cepat bosan dan melibatkan diri semasa proses P&P dijalankan.

Pengalaman pasukan
# Bagi mengatasi masalah kekangan masa guru dikehendaki merancang dengan teliti setiap aktiviti yang hendak dilakukan. Kaedah demonstrasi yang dilakukan hendaklah mudah dan ringkas agar pelajar tidak keliru.

# Penggunaan kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan berkemungkinan bagi pelajar bermasalah pembelajaran yang hanya mengenal gambar tetapi tidak tahu mengeja, oleh itu pelajar mungkin dapat diuji kefahaman mereka terhadap topik melalui gambar kad imbasan sahaja. Oleh itu guru dicadangkan untuk menyebut perkataan di kad imbasan dan hanya menyuruh pelajar menyuaikan kad imbasan mengandungi perkataan yang dibaca oleh guru dengan kad imbasan bergambar

# Bagi masalah dari segi pengetahuan dan kemahiran pelajar bermasalah pembelajaran dalam penggunaan komputer, guru dicadangkan sentiasa melakukan proses orientasi pengenalan komponen dan penggunaan komputer sebelum aktiviti melibatkan perisian komputer digunakan


Cadangan mini kajian tindakan refleksi dari kumpulan lain :

Berdasarkan refleksi bersama ahli kumpulan yang lain, mereka menyatakan bahawa tajuk mini kajian tindakan kami mampu menarik minat pelajar untuk lebih mudah memahami topik yang di ajar oleh guru. Mereka memberikan beberapa cadangan-cadangan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran;
# Kaedah demonstrasi yang dilakukan mestilah menarik dan pelbagai agar pelajar memberi tumpuan.
# Penyediaan kad imbasan yang disediakan kepada pelajar perlulah lebih menarik dari segi pemilihan gambar, warna dan perkataan supaya pelajar lebih suka.
# Guru perlu menghadkan penggunaan kad imbasan berbentuk gambar dan lebihkan kepada kad imbasan berbentuk perkataan kerana pelajar bermasalah pembelajaran memang kebanyakannya telah mengenali gambar tetapi mereka tidak tahu membaca. Apabila guru menunjukkan perkataan dan pelajar tidak dapat membaca barulah guru perlu menunjukkan gambar yang bersesuaian. Dengan cara ini pelajar akan lebih cepat dapat membaca.
# Perisian komputer juga boleh dijadikan medium untuk membantu pelajar mengenali gambar yang ditunjukkan. Guru boleh menyuruh pelajar menaip semula perkataan berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan oleh guru. Melalui cara ini pelajar dapat didedahkan dengan kemahiran pengunaan teknologi.
# Melalui perisian komputer juga guru boleh menunjukkan gambar-gambar seperti di dalam kad imbasan tetapi ditunjukkana dalam pelbagai bentuk yang berbeza.

0 comments: